Datum a čas

Dnes je středa, 26. 1. 2022, 5:43:57

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

Počasí dnes:

26. 1. 2022

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Sobotín
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Sobotín je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vznikla na základě zákona (z. č. 367/1990 Sb., o obcích; z. č. 128/2000 Sb., o obcích).

  Obec Sobotín je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

  V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Obec Sobotín spravuje své záležitosti samostatně.

   
  Výkon samostatné působnosti (samospráva)
  Při výkonu této působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.


  Výkon státní správy (přenesená působnost)

  Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

  Související právní předpisy

  Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

   

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Sobotín 54
  78816 Petrov nad Desnou
  Telefon: 583 237 151
  Telefon: 776 757 693
  datová schránka: difbiwx, e-mail (zaměstnanec): Jmeno.Prijmeni@sobotin.cz
  WWW: www.sobotin.cz
  ID Datové schránky: difbiwx
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Sobotín 54
   78816 Petrov nad Desnou
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Sobotín 54
   78816 Petrov nad Desnou
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00POZOR!! Úřední hodiny se mohou lišit. Viz aktuality !!
   úterý8:00 - 11:0012:00 - 15:00
   středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
   čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 15:00
   pátekzavřeno
  • 4.4 Telefonní čísla
   583 237 151
   776 757 693
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.sobotin.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@sobotin.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: difbiwx
 • 5. Případné platby lze poukázat
  5329841/0100 (Komerční banka, a.s.)
  4070002499/6800 (Sberbank CZ, a.s.)
 • 6. IČO
  00303348
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00303348
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Sobotín
   Sobotín 54
   78816 Petrov nad Desnou
  • e-mailem: iveta.fojtikova@sobotin.cz
  • elektronickým podáním: podatelna@sobotin.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 583 237 381, 583 284 627

  Úřední hodiny

  pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00
  úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
  středa 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00
  čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00

   

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

    

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy, obec Sobotín dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Sobotín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. - 2020 Staženo: 60x | Datum vložení: 28.02.2021

  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. - 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 20.01.2022

  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.- 2018 Staženo: 109x | Datum vložení: 01.06.2020

  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.- 2019 Staženo: 160x | Datum vložení: 01.06.2020

 • Poskytnuté informace

  Rok 2021

  15/2021

  14/2021

  13/2021  

  12/2021

  11/2021

  10/2021

  9/2021 

  8/2021

  7/2021 

  6/2021 příloha 

  5/2021 - žádost byla odložena dle § 14 odst. 5 a)

  4/2021 - rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

  3/2021 - rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

  2/2021

  1/2021

   

  Rok 2020

  30/2020

  29/2020

  28/2020

  27/2020

  26/2020 26/2020 po stížnosti

  25/2020 - rozhodnutí o odmítnutí informace

  24/2020 Smlouva doprava doprava 2 pohřebiště pohřebiště 2 řád veřejného pohřebiště smlouva elektřina plyn voda hrobové místo tlecí doba tlecí doba 2 žádost 106

  23/2020 příloha

  22/2020 příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5

  21/2020 zápis z pochůzky

  20/2020 

  19/2020 příloha

  18/2020 příloha

  17/2020 - rozhodnutí o odmítnutí informace

  16/2020

  15/2020

  14/2020 - rozhodnutí o částečném odmítnutí informace

  13/2020 

  12/2020 příloha

  11/2020 příloha

  10/2020 příloha

  9/2020

  8/2020 příloha

  7/2020 příloha

  6/2020

  5/2020 příloha

  4/2020 příloha

  3/2020 - rozhodnutí o odmítnutí informace

  2/2020

  1/2020 příloha

   

  Rok 2019

  28/2019 

  27/2019 KŽP KVy SaBK KK FV RR

  26/2019

  25/2019

  24/2019 KVy KŽP SaBK RR

  23/2019 - rozhodnutí o odmítnutí informace

  22/2019

  21/2019 příloha

  20/2019 příloha 1 příloha 2 příloha 3

  19/2019 - rozhodnutí o odmítnutí informace

  18/2019 - rozhodnutí o odmítnutí informace

  17/2019

  16/2019

  15/2019

  14/2019 příloha

  13/2019 příloha 1 příloha 2

  12/2019

  11/2019 KVy SaBK KV KK

  10/2019

  9/2019

  8/2019

  7/2019

  6/2019 KVy KŽP 2.Q SaBK KK

  5/2019

  4/2019
  3/2019
  2/2019

  1/2019 zápisy KVy KŽP SaBK KV

   

  Rok 2018

  30/2018

  29/2018

  28/2018

  27/2018
  26/2018
  25/2018
  24/2018,
  23/2018
  22/2018
  21/2018
  20/2018
  19/2018
  18/2018
  17/2018
  16/2018
  15/2018
  14/2018
  13/2018
  12/2018
  11/2018
  10/2018
  9/2018
  8/2018
  7/2018
  6/2018
  5/2018
  4/2018
  3/2018
  2/2018
  1/2018, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6

   

  Rok 2017

  Výroční zpráva za rok 2017
  54/2017
  53/2017
  52/2017
  51/2017
  50/2017
  49/2017
  48/2017
  47/2017
  46/2017
  45/2017
  44/2017
  43/2017
  42/2017
  41/2017
  40/2017
  39/2017
  38/2017
  37/2017
  36/2017
  35/2017
  34/2017
  33/2017
  32/2017
  31/2017
  30/2017
  29/2017
  28/2017
  27/2017
  26/2017
  25/2017
  24/2017
  23/2017
  22/2017
  21/2017
  20/2017
  19/2017
  18/2017
  Žádost o informace č. 17/2017 byla odložena dle § 14 (5) a) 
  16/2017
  15/2017
  14/2017
  13/2017
  12/2017
  11/2017
  10/2017
  9/2017
  Žádosti o informace č. 6 - 8/2017 byly odloženy dle § 14 (5) a) 
  5/2017
  4/2017
  3/2017
  2/2017
  1/2017

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře - žádosti
 • Opravné prostředky

  Odvolání proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
   
  Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí.

  Jak a kde lze odvolání podat

  Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, cestou podatelny obce. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno. Odvolání lze podat poštou na adresu

  Obec Sobotín
  Sobotín 54
  788 16, Petrov nad Desnou


  nebo osobně na podatelně Obce Sobotín nebo prostřednictvím elektronické podatelny obce města podatelna@sobotin.cz  nebo datové schránky difbiwx
   
  Jak a kdo o vyřízení odvolání rozhoduje

  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Obce Sobotín (jeho věcně a funkčně příslušného útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je vždy Krajský úřad Olomouckého kraje.

  Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
   
  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  Jak a kde lze stížnost podat

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

  který nesouhlasí s vyřízením žádosti, v případě, že obec místo poskytnutí informace sdělila žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (což obce umožňuje § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím);

  kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

  kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny poskytované dle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

  Stížnost lze podat:

  Ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt (odbor obce, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří) písemný záznam.

  Písemně prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@sobotin.cz nebo datové schránky difbiwx (není nutný zaručený elektronický podpis).

  Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

  doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);

  uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

  Jak a kdo o vyřízení stížnosti rozhoduje

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Obce Sobotín jeho věcně a funkčně příslušného odboru, je vždy Krajský úřad Olomouckého kraje.

  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.