Menu
Obec Sobotín
ObecSobotín

Pomoc pro Ukrajinu

ІНФОРМАЦІЯ ПО УКРАЇНІ

 • Multijazyčný web, který nabízí informace nejen pro Ukrajince (ubytování, vízum, práce), ale také pro ty, kteří chtějí pomoc nabízet: www.nasiukrajinci.cz
 • KACPU - Крайовий центр допомоги Україні

Інформаційний та реєстраційний простір для допомоги біженцям з України - надає інформацію від важливої, про отрімання візи через реєстрацію, і до адреси місць, де знаходиться підготовлене для проживання житло. Працює цілодобово 24/7.

Адреса: Hanácká kasárna, 1., máje 803, Olomouc.

 • KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Informační a registrační středisko na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – od informací důležitých k vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Funguje nonstop 24/7.

Adresa: Hanácká kasárna, 1. máje 803, Olomouc.

Kontakt (nonstop) +420 771 235 570, +420 771 235 571, pomoc@olkraj.cz, www.krajpomaha.cz

 • UACPU - Територіальний центр допомоги Україні

Територіальний центр допомоги Україні в Шумрерку з 21.03.2022 буде працювати в приміщенні

“малого замку” за адресою: Bulharská 8, Šumperk. Буде надавати такі ж послуги, як і KACPU.

 • UACPU – Územní asistenční centrum pomoci Ukrajině

Územní asistenční centrum v Šumperku bude od 21.03.2022 fungovat v prostorách „zámečku“ (Bulharská 8, Šumperk). Bude zajišťovat stejné funkce a pomoc jako  KACPU.

 • Гуманітарний сбір для громадян України

Українські громадяни можуть вибрати з дарунків гуманітарного сбору розумну кількість харчових продуктів тривалого зберігання, дітяче харчування, предмети жіночої та дитячої гігієни, продукти з дроґерії для повсякденного споживання. Він завжди відкритий по понеділках, з 13:00 до 17:00 у дворі міста Шумперк (Jesenická 31, стоянка за будинком).

 • Humanitární sbírka pro ukrajinské občany

Občané Ukrajiny si mohou v přiměřeném množství vyzvedávat trvanlivé potraviny, dětskou výživu, dětské a dámskou hygienu, drogerie pro denní potřebu a další pomoc z darů v humanitární sbírce. Výdej je vždy v pondělí, nebo středu od 13:00 do 17:00 ve dvoře MěÚ Šumperk (Jesenická 31, parkoviště za budovou).

 • Координаційні наради - методична та консультаційна допомога

Координаційні наради для громадян України будуть проводитись кожної середи з 13:00 до 14:00 години в будові Міського Уряду (МУ) м. Шумперк в залі для нарад (nám. Míru 1, Šumperk, другий поверх, кім. 605). Завжди в присутності перекладача з/до укр.мови та відповідального співробітника МУ.

 • Koordinační schůzky – metodická a konzultační pomoc

Koordinační schůzky pro občany Ukrajiny vždy ve středu od 13:00 do 14:00 hodin v budově MěÚ Šumperk – v zasedací místnosti radnice (nám. Míru 1, Šumperk, druhé patro, dveře č. 605). Vždy za přítomnosti tlumočníka z /do ukrajinštiny a s účastí odpovědného osoby MěÚ.

 • Соціальні консультації

Консультації з питань стосовно охорони здоро’я, соціальної опіки, фінансової допомоги від відділу зайнятості можна отримати: МУ Шумперку, відділ соціальних справ (вул. Lautnerova 920) сектор соціальної допомоги: Šárka Křístková, tel.: +420 583 388 917, +420 727 864 918; Mgr. Lenka Aplová, tel.: +420 583 388 813, +420 727 865 458

 • Sociální poradenství

Otázky zdravotní péče, sociální péče a dávek úřadu práce zajišťuje sociální poradenství MěÚ Šumperk.

Kontakt: sociální pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk (Lautnerova 920, Šumperk) oddělení sociální pomoci: Šárka Křístková, tel.: +420 583 388 917, +420 727 864 918; Mgr. Lenka Aplová, tel.: +420 583 388 813, +420 727 865 458

 • Віза, можливості працевлвштування та надзвичайна невідкладна фінансова допомога

Дозвіл на працевлаштування надає Уряд праці Чеської республіки на основі толерантної візи (víza strpění). Ця віза не є туристичною. Рекомендуємо перший місяц самостійно шукати працевлаштування, або ж скористатись можливими контактами. В разі зміни професії необхідно знову подати заявку на дозвіл працювати за новим трудовим договором. Надзвичайна невідкладна фінансова допомога є лише одноразова.

 • Víza, pracovní příležitosti a dávky mimořádné okamžité pomoci

Pracovní povolení je udělováno Úřadem práce ČR na základě víza strpění, první měsíc doporučujeme hledat práci sami nebo využít již známých kontaktů. Vízum strpění není cestovní. V případě změny povolání je potřeba opětovně požádat o pracovní povolení s novou pracovní smlouvou. Mimořádná okamžitá pomoc MOP je pouze jednorázová.

 • Медичне страхування

Право на безкоштовне медичне страхування виникає лише на підставі толерантної візи (víza strpění). Також, при працевлаштуванні, роботодавець забезпечує мед.страховкою. Медична страховка дає можливість звертатись до будь-яких медичних закладів та надає однакові можливості в мед.обслуговування, як і громадянам ЧР.

 У випадку відсутності мед.страховки необхідно звернутись до контактного центру у ваші локації (KACPU, UACPU - інформація приведена вище). Якщо виникла потреба в медичних послугах без наявної мед.страховки, є можливість звернутись лише до деяких мед.закладів, наприклад до факультативної лікарні (fakultní nemocnicе) в м. Оломоуц. Також більше інформації про лікарів, котрі надають медичну допомогу, занайдете на http://lekariproukrajinu.cz uk/.

 • Zdravotní pojištění

Nárok na zdravotní pojištění zdarma vzniká pouze na základě víza strpění. Poté můžete navštívit kterékoli zdravotnické zařízení. Pojištění je poskytováno nezávisle na zaměstnání. Se zdravotním pojištěním vzniká nárok na stejnou zdravotní péči jako pro české občany.

V případě, že pojištění nemáte, je nutno navštívit kontaktní pracoviště ve spádové oblasti (KACPU, UACPU - info výše). Bez zdravotního pojištění bude poskytnuto urgentní ošetření pouze ve fakultních nemocnicích (FN Olomouc), případně ještě před přihlášením k pojištění více informací o lékařích poskytujících zdravotní péči najdete na http://lekariproukrajinu.cz uk/.

 • Переклад

В разі необхідності перекладу з/на чеську мову є добровільний перекладач Тетяна Пильгун: t.pilgun@gmail.com

 • Tlumočení

V nejnutnějších případech je dobrovolnicí v tlumočení z/do češtiny je paní Tetiana Pylgun, e-mail: t.pilgun@gmail.com

 • Навчання та заняття для дітей

Центр дозвілля Доріс

Адаптаційний курс для українських дітей (6-18 років). В програмі курсу організоване дозвілля (творчі майстерні, спортивні ігри, прогулянки містом) та мовний куточок. Центр працює з 7:00 до 14:00 в робочі дні тижня. Батьки можуть бути присутніми зі своїми дітьми в будь-який час.

Заявки можна подати в кімнаті реєстрацій МУ м. Шумперк, nám. Míru 1 (budova radnice), або в Інформаційному центрі на Hlavní třídě в приміщенні театру, заповнивши відповідний формуляр. Контактна особа: Mgr. Olga Hajduková, tel. + 420 602 540 529.

PONTIS Šumperk

Дитяча група Соняшник (Slunečnice) розрахована на діток до 6 років. Діти можуть там проводити час кожного робочого дня тижня з 8.00 до 14.00 години. В програму входить харчування (перекус та обід).

Контакт: Mgr. Tereza Moravcová, tel.: +420 722 178 145

Предшкільне та шкільне навчання

У випадку, коли маєте намір віддати дитину до дитячого садка чи до школи, потрібно подати заявку у відділ освіти МУ м. Шумперк за адресою: Jesenická 31. Контактна особа: Ing. Marie Osladilová, e-mail: marie.osladilova@sumperk.cz, telefon +420 583 388 233, +420 727 871 695. Зарахування дітей до предшкільного закладу чи до школи не є терміновим. Це може бути вирішено принаймні протягом перших трьох місяців перебування в Чехії.

 • Vzdělávání a aktivity pro děti

Středisko volného času Doris

Adaptační kurzy pro ukrajinské děti (6-18 let). Součástí jsou volnočasové aktivity (tvořivé dílny, sportovní hry, procházky městem) i jazykový koutek, a to každý všední den od 7:00 – 14:00 hodin. Rodiče mohou být s dětmi po celou dobu přítomní.

Přihlášky je možné podat na podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice) nebo i v informačním centru na Hlavní třídě v budově divadla, kde jsou k dispozici potřebné tiskopisy. Kontaktní osoba Mgr. Olga Hajduková, tel. + 420 602 540 529.

 

Pontis Šumperk

Dětská skupina Slunečnice je určena pro předškolní děti do 6 let. Děti v ní mohou trávit čas každý všední den od 8.00 do 14.00 hodin. Součástí programu je svačina a oběd.

Kontakt: Mgr. Tereza Moravcová, tel.: +420 722 178 145

 

Předškolní a školní vzdělávání

V případě, že máte zájem o umístění dítěte do mateřské nebo základní školy, je možné podat přihlášku na oddělení školství MěÚ Šumperk na adrese Jesenická 31. Kontaktní osobou je Ing. Marie Osladilová, e-mail: marie.osladilova@sumperk.cz, telefon +420 583 388 233, +420 727 871 695.

Nástup dětí do předškolního vzdělávání nebo základní školy nemusíte řešit ihned, alespoň po dobu prvních třech měsíců pobytu v ČR.

 • де отримати візу

Особисто на oddělení pobytových agend na Policii ČR, Havlíčkova 8, Šumperk; Контакт: +420 974 779 850 (851, 852)

 • Kde zařídit víza

Osobně na oddělení pobytových agend na Policii ČR,

na adrese Havlíčkova 8, Šumperk; kontakt: +420 974 779 850 (případně 851, 852)

 • де оформити недостаючі документи: паспорт, закордонний паспорт

Вирішити проблему з відсутністю паспорта громадянина України можна в Консульсті України за адресою: Barvičova 56, Brno.

kontakt: +420 541 216 973, ua_consulate@volny.cz

 • Kde zařídit náhradní cestovní doklady

Žádosti o vystavení pasů a náhradních cestovních dokladů přijímá Konzulát Ukrajiny ve městě Brno na adrese Barvičova 56, Brno.

kontakt: +420 541 216 973, ua_consulate@volny.cz

 • Центри підтримки інтеграції іноземців

Відділення для Olomoucký kraj, Hálkova 171/2, Olomouc, посередницькі послуги:

- соціальні та юридичні консультації

- курси чеської мови

- адаптачні інтеграційні та соціокультурні курси

www.integracnicentra.cz/olomoucky-kraj

 • Centra na podporu integrace cizinců

Pobočka pro Olomoucký kraj, na adrese Hálkova 171/2, Olomouc, zprostředkovává služby:

- sociální a právní poradenství (online i na pobočce)

- kurzy českého jazyka

- adaptačně integrační a sociokulturní kurzy

www.integracnicentra.cz/olomoucky-kraj

 • мовні курси

В разі зацікавленості можете відвідувати курс чеської мови про середній рівень вивчення в м. Шумперк. Бильш докладну інформацію стосовно реєсорації можете отримати через e-mail icolomouc@suz.cz, або за телефоном +420 585 204 686. Пропонований курс є безкоштовний.

 • Jazykové kurzy

V případě zájmu můžete navštěvovat kurzy českého jazyka pro mírně pokročilé přímo v Šumperku. Více informací k registraci vám poskytnou na e-mailu icolomouc@suz.cz nebo na telefonním čísle +420 585 204 686. Jedná se o službu Centra na podporu integrace cizinců, která je poskytována ZDARMA.

 • публічний інтернет

У приміщенні міської бібліотеки ім. G. Masaryka Šumperk є можливість скористатись послугою безкоштовного доступу до інтернету. Гасло для Wi-Fi повідомить бібліотекар. Одне робоче місце буде забезпечене клавіатурою з кирилицею.

Адреса: 28. října 1280/1, Šumperk

Veřejný internet

Ve všech prostorách Městské knihovny T.G. Masaryka Šumperk je možné se připojit k veřejnému internetu. Knihovnice případným zájemcům vydají heslo. Jedno místo veřejného internetu bude cíleně určené pro ukrajinské občany (včetně klávesnice v azbuce).

Adresa: 28. října 1280/1, Šumperk

 • Місце зустрічі зі співвітчизниками

Komunitní centrum Armády spásy, Radniční 25, Šumperk

Кожного понеділка з 10.00 до 15.00 години є можливість в затишному приміщенні випити каву або чай, поспілкуватись інтерактивно чи через інтернет (послуга безкоштовна). Для дітей є розваги в дитячому куточку.

Centrum pro rodinu (Центр для родини) Šumperk, Farní středisko, Kostelní náměstí 4, Šumperk

Заняття та розваги для дітей і батьків, організавані римо-ктолицькою парафією м. Шумперк, будуть проводитись у вівторок від 9.30 до 11.00, в четвер 9.30–11.30. Для участі в програмі необхідно попередньо зареєструватись cprsumperk@ado.cz.

 • Místa pro setkávání s krajany

Komunitní centrum Armády spásy, Radniční 25, Šumperk

Každé pondělí 10.00 až 15.00 hodin

Je zde možnost internetového připojení zdarma a dětský koutek.

 

Centrum pro rodinu Šumperk, Farní středisko, Kostelní náměstí 4, Šumperk

Aktivity pro děti a rodiče pořádané Římskokatolickou farností Šumperk

úterý 9.30 až 11.00 hodin, čtvrtek 9.30–11.30 hodin (na program je potřeba se přihlásit – cprsumperk@ado.cz)

 • Парки з розвагами для дітей

Радимо відвідати громадські парки в різних частинах міста, в яких як діти так і дорослі можуть приємно провести час.

 • Parky a vyžití pro děti

V Šumperku se v různých částech města nachází několik veřejných parků a hřišť pro děti, kde můžete najít klid a načerpat energii v přírodě.

 • Варті уваги

Areál Benátky - відпочинковий ареал з озером, просторим мультифункціональним дитячим майданчиком, скейт-парком.

Парк Smetanove sady з дитячим майданчиком.

Čarovný les та Lesní dětské hřiště Tulinka - цікавинкою є скульптури казкових героїв та майданчик з повітряно-мотузковими конструкціями.

 • Za návštěvu stojí

Areál Benátky – volnočasový areál u oblíbeného rybníka, kde najdete dětské hřiště s průlezkami, workoutové hřiště, skatepark, multifunkční hřiště a další

Čarovný les a dětské lesní hřiště – příměstský les najdete severně od města u nákupního parku, nachází se zde sochy pohádkových postav a hřiště s lanovými herními prvky.

 • Наступні важливі контакти

Лікарня Шумперк (Nemocnice Šumperk)

Nerudova 41, Šumperk, tel.: +420 583 331 111, e-mail: info@nemocnicesumperk.cz, www.nemocniceumperk.cz

Поліція Чеське республіки

Územní odbor Šumperk, Havlíčkova 8, Šumperk, tel.: +420 974 779 299, celostátní linka: +420 158, www. policie.cz

Міська поліція м. Шумперк

Jesenická 31, Šumperk

tel : + 420 156, + 420 583 213 000

Міський уряд - життєві ситуації

nám. Míru 1, Šumperk

+420 583 363 111, posta@sumperk.cz, www.sumperk.cz

Уряд праці ЧР - відділ в Шумперку

M. R. Štefánika 1059, Šumperk

www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

Загальна інформація

www.nasiukrajinci.cz/ua/

пропозиція допомоги в життєвих ситуаціях

https://www.4ukraine.cz/

 • Další důležité kontakty

Nemocnice Šumperk

Nerudova 41, Šumperk, tel.: +420 583 331 111, e-mail: info@nemocnicesumperk.cz, www.nemocniceumperk.cz

Policie České republiky

Územní odbor Šumperk, Havlíčkova 8, Šumperk, tel.: +420 974 779 299, celostátní linka: +420 158, www. policie.cz

Městská policie Šumperk

Jesenická 31, Šumperk

tel : + 420 156, + 420 583 213 000

Městský úřad Šumperk – životní situace

nám. Míru 1, Šumperk

+420 583 363 111, posta@sumperk.cz, www.sumperk.cz

Úřad práce ČR – pracoviště Šumperk

M. R. Štefánika 1059, Šumperk

www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

Obecné informace

www.nasiukrajinci.cz/ua/

Nabídka asistence s řešením životních situací v Šumperku

https://www.4ukraine.cz/

 

UACPU Šumperk

Seznam kontaktů OSPOD (393.25 kB) Info pro nezletilé starší 15 let (882.71 kB)
Info leták KUOK CZ (548.82 kB) Info leták KUOK UK (372.78 kB)
Reakce dětí na katastrofickou událost (2.4 MB) ukrajinsky reakce dětí na katastrofickou událost (2.39 MB)
Jak mluvit s dětmi o válce (443.54 kB) ukrajinsky Jak mluvit s dětmi o válce (447.54 kB)
Ombudsman dětem z Ukrajiny CZ (189.3 kB) Ombudsman dětem z Ukrajiny UA (485.12 kB)

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky