Menu
Obec Sobotín
ObecSobotín

Vznik české menšinové školy

Po vzniku samostatné ČR se objevují požadavky, aby ve všech obcích politického okresu Šumperk byly otevřeny menšinové školy s českým vyučovacím jazykem. V Sobotíně existovaly pouze německé školy. Nejbližší česká škola se nacházela až ve Vikýřovicích. Vznikla 1. září 1919 a v roce 1925 ji navštěvovalo 18 dětí ze Sobotína (z toho 6 dětí od roku 1920). Správce školy Bohumil Minář, významný pracovník menšinových škol, upozorňuje dne 7. září 1925 „Inspektorát menšinových škol v Zábřehu“ na složitou situaci ve škole píše:„Kapacita školy ve Vikýřovicích již nestačí a je škoda, že české děti navštěvují školy s německým vyučovacím jazykem. Bude dobré, aby vznikla škola v Sobotíně, kde by chodily české děti ze Sobotína, Štětínova, Petrovic, Rudoltic, Maršíkova, případně z Hraběšic. Do školy by mohlo být přeřazeno i pět dětí, které navštěvují menšinovou školu v Rapotíně, protože bydlí v PetroviPrvní česká školacích a obvodem by patřily do Sobotína.“

První česká škola byla v prvním poschodí druhé budovy Diakonie (tzv. „Biberhaus“ – původně tkalcovna, čp. 127), kde se vyučovalo v letech 1925-1926. Tato budova slouží od roku 1925 Německé evangelické církvi jako Domov důchodců.

U příležitosti konání IV. menšinového sněmu „Národní jednoty“ v Šumperku je dne 6. září 1925 slavnostně položen základní kámen nové české školy (dříve II. základní škola) a je veřejně požadován vznik české školy v Sobotíně. Na základě těchto skutečností přijíždí 7. září 1925 do Sobotína inspektor menšinových škol pan Antonín Votava a provádí předběžný zápis dětí. Do české školy se přihlásilo celkem 23 žáků ve věku 6 – 15 let. Velký zájem o otevření školy měl i ředitel továrny na hospodářské stroje Ing. Josef Peňáz a ředitel „Sobotínsko-Štěpánovské hutní společnosti Ing. Otto Weigel, kteří nabídli prostory pro školní výuku. Dne 11. září 1925 je povolán na školní úřad pan Jaroslav Šír (nar. 9. 2. 1900) ve Dvoře Králové nad Labem a je ustanoven správcem školy v Sobotíně. Jde o schopného mladého učitele s dobrými organizačními předpoklady pro práci v menšinové škole. Dokonale ovládal německý jazyk a znal místní zvyky. Do Sobotína přijíždí již 12. září 1925 a začíná organizovat zahájení výuky. Otevření školy je povoleno ministerstvem školství dne 14. září 1925 a dne 19. září je dořešeno umístění třídy, kabinetu a bytu správce školy. Nabízené prostory v čp. 127 (dnešní druhá budova Diakonie) se jevily vyhovující. Pro školní účely bylo určeno první poschodí. Dohodnutý pronájem měl hradit stát. Téhož dne byl objednán školní nábytek a zajištěn jeho odvoz. Zápis do školy se uskutečnil dne 24. září 1925 a již příští den, za přítomnosti rodičů, bylo zahájeno vyučování. Dne 22. října byl dovezen školní nábytek a o týden později byla připevněna školní tabule. Prvním krokům školy pomáhal místní školní výbor v Sobotíně, který byl zvolen 14. října 1925. Školnice nastoupila dne 4. prosince a byl ji stanoven plat a pracovní náplň.

Druhým místem české školy se stal Štětínov - tzv. Dolte čp. 28 - v roce 1926. Budovu však zakoupili němečtí živnostníci pro svou rekreaci (Erholungsheim). škola

První školní inspekci provedl pan Antonín Votava dne 7. ledna 1926. Mimo výsledky výuky byly řešeny i provozní otázky, především společný postup, který povede k odkoupení budovy. K zakoupení však nedošlo, protože německá evangelická církev koupila dne 25. února 1926 všechny pozemky a budovy, které „Sobotínsko- Štěpánovské hutní společnosti“ patřily. Tato složitá situace byla řešena za pomoci Ing. Josefa Peňáze a Ing. Otto Weigla, kteří nabídli škole provozní prostory v budově čp. 28 (Dolte). Stěhování proběhlo ve dnech 1. – 2. března 1926.

Budova vývařovny polévek již neexistuje. Zbourána byla v roce 1970 při výstavbě Koliby Budova vývařovny polévekPermoník. Stála na okraji dnešního parkoviště, kde je informační tabule autobusové zastávky a o Sobotínském okruhu.

České menšině bylo jasné, že i tyto prostory nejsou trvalé. Budova sice byla k prodeji, ale ne pro potřebu české školy. Problém, který přesahoval rámec obce, se snažil řešit i Inspektorát českých škol v Zábřehu a Národní jednota v Olomouci. Zrušení školy nepřicházelo v úvahu, protože přibývalo zájemců o výuku v české škole, rozvíjel se průmysl a zemědělství obce. O českou školu začíná projevovat zájem i Obecní úřad Sobotín. Ten si je vědom toho, že česká škola se stává součástí obce a je rovnocenným partnerem německých škol. Česká menšina a odbor Národní jednoty Sobotín navrhují zakoupení tzv. „Hubertovu vilu“, která se prodává. Hubertova vila

Hubertova vila patřila k nejkrásnějším budovám Štětínova – Sobotína. Od roku 1926 slouží do dnešních dnů pro výuku školní mládeže.

Správce školy Richard Kuba (27. 3. 1898 v Kroměříži) se okamžitě zapojuje do řešení této složité otázky. Ministerská komise, která navštívila Sobotín dne 22. 10. 1926, doporučila, aby „Hubertovu vilu“ za vhodných podmínek, včetně finančních, koupili. Ing. Otto Weigel s prodejem souhlasí a budova je prodána za 335 000 Kč. Česká menšina tak získala budovu, která slouží pro výchovu dětí již 90 let. V zakoupené budově se 28. října 1926 konala velká oslava vzniku našeho státu a žáci školy předvedli rodičům a hostům z německé školy kulturní vystoupení. Velký úspěch měla báseň, kterou složil vrchní mistr továrny na hospodářské stroje pan Antonín Šrubíř. Báseň byla oslavou zakoupení této menšinové školy. Bojovníci (28. 10. 1926).

Vy malí, čeští bojovníci, radujte se vesele,
že máte svoji vlastní školu,
po mnohých cestách svízele.
Buďte vždy pilní a otužilí,
v české škole řadu let,
z níž nás Vás již nevyžene
žádný cizí vetřelec.

Žáci menšinové školy Sobotín na školní zahradě. Postavu sněhuláka vytvořili žáci školy. Žáci menšinové školy Sobotín na školní zahradě.Na fotce je zachycen správce školy pan Rudolf Dvíže a paní učitelka Ludmila Pluskalová. Součástí výuky se stal i vlčák, který měl své místo u kamen a za odměny jej mohli vyvenčit jen nejlepší žáci. Fotografii věnovala paní Marie Potěšilová, rozená Pavlů, která tuto menšinovou školu navštěvovala.


Česká menšinová škola Sobotín – správci školy

  • Šír Jaroslav 1925–1926 Sobotín 127 (Diakonie)
  • Kuba Richard 1926–1927 Sobotín 28 (Dolte)
  • Dvíže Rudolf 1927–1933 Sobotín 55 (Štětínov)
  • Mikysa Josef 1933–1938 Sobotín 55 (Štětínov)


Zpracoval: Miroslav Mikuláštík

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky