Menu
Obec Sobotín
ObecSobotín

Mauzoleum rodiny Kleinů

Den otevřených dveří - Mauzoleum r. Kleinů - 30.4.2024

DOD Mauzoleum 30.4.2024

Pouť k blahoslavené Marii Paschalis a žehnání Mauzolea r. Kleinů

pouť 11.5.2024

Mauzoleum rodiny Kleinů je zapsáno v seznamu Staveb čtvrtstoletí. Můžete se podívat na odkaz zde.stavba čtvrtstoletí

 

 

TRANPARENTNÍ ÚČET - MAUZOLEUM

V současnosti je Mauzoleum rodiny Kleinů ve špatném technickém stavu a Obec Sobotín se snaží získat finanční prostředky na jeho obnovu. Vyzývá proto všechny, kterým stav této památky není lhostejný, k peněžní podpoře na její záchranu.

K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet: 123-831 80 40 287/0100

Transparentní účet k nahlédnutí ZDE :

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-8318040287

 


Snímek Mauzolea 

http://www.denik.cz/galerie/mauzoleum-rodiny-kleinu-v-sobotine.html

Náhled stropu MauzoleaMauzeleum rodiny Kleinů 2019

Bratři Kleinové - jejich život, staviteltví železnic a průmyslové podnikání

Tyto postery poskytlo Muzeum silnic ve Vikýřovicích, kde jsou instalovány ve stálé expozici Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a mostů. Jejich šíření je možné jen se souhlasem Muzea silnic ve Vikýřovicích.


Rodina Kleinů byla na vrcholu podnikatelské slávy v polovině 19. století jednou z nejvýznamnějších v rakouské monarchii. Rodinné  jméno se stalo během let váženým a známým hlavně díky výstavbě železnic a proto mladší Kleinové cítili přirozenou potřebu ukázat to okolí nejenom svým bydlištěm, ale i sídlem svých mrtvých, aby alespoň zčásti odráželo společenské postavení, kterého rod tak pracně nabyl v životě.

Stavba mauzolea, jejíž projekt byl zpracován v polovině roku 1880 Wenzlem S, Baumheyerem z Vídně, byla realizována v letech 1881-1885. Hrobka se skládá ze dvou objektů. Méně viditelná je čtvercová krypta, z větší části zapuštěná do země. Kryptu kryje terasa ohraničená balustrádou. V ose terasy pak stojí centrální kaple menšího půdorysu. Stěny kaple jsou zdobeny prvky korintského řádu, zdi jsou ukončeny balustrádou. Patro tvoří tambur s kopulí a lucernou. Na rozích balustrády byli původně osazení 4 litinoví andělé od Hase Rathauského. Stavba je vyvedena v cihlovém skeletu obloženého pískovcovými deskami. Krypta byla přístupna po schodišti ze zadní strany mauzolea, uprostřed stála socha od francouzského sochaře Gustava Deloye. Uprostřed stropu byl kruhový otvor, který prostor osvětloval přes nad ním stojící kapli. Do kaple je vstup z čelní strany přes schodiště na terasu krypty. Centrální prostor kaple je kruhový s vybíhajícími nikami do tvaru kříže. V kapli je šnekové schodiště pro výstup na ochoz s balustrádou. Kaple byla zdobená výjevy z Umučení Páně od Franza Jobsta z Vídně. Okolí mauzolea bylo upraveno parkovou úpravou dle návrhu W. Baumheyera. Svah byl rozdělen na tři terasy, za vstupní bránou měl být kruhový bazén (nerealizován), druhá terasa tvořila dvouramennou okružní cestu s alejí, kterou se vystoupí k třetí terase s hrobkou.

Již roku 1890 bylo poprvé ohlášeno zatékání vody do krypty sobotínského mauzolea. Roku 1910 dostali Kleinové od státu ultimátum, že pokud chtějí hrobku dále užívat, musí si se situací poradit. Důraz byl kladen na odvětrávání. V letech 1927 a 1928 došlo k nákladné renovaci mauzolea. Další opravy proběhly v roce 1930. Po odchodu Kleinů v roce 1945 zažívalo mauzoleum těžké chvíle. Vandalové vnikali do krypty, otvírali a ničili rakve. V zahraničí bydlící Kleinové, stále majitelé svého mauzolea, nedokázali zakročit. Roku 1966 pak došlo k zápisu mauzolea do seznamu památek a jeho stav se zde popisuje jako uspokojivý. V roce 1997 se stala majitelem objektu obec, které se podařilo dohodnout s rakouskou větví Kleinů na přenesení ostatků, které již byly ve velmi špatném stavu. Za přítomnosti žijících členů rodiny byly dne 4. prosince 1999 vyzvednuty a přeneseny do rodinné hrobky na hřbitov u sobotínského kostela sv. Vavřince.

Fotografie z roku 2017

kupolehrobkahrobkahrobkahrobkahrobka         

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky